EUROGROUP: ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

Το κείμενο, το οποίο απέρριψε η ελληνική πλευρά, στην κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, έδωσε στη δημοσιότητα το Reuters.

Στο έγγραφο, που διέρρευσε λίγα λεπτά πριν αρχίσει η συνεδρίαση, με προφανή στόχο να πιέσει περαιτέρω την ελληνική πλευρά:

– οι δανειστές ξεκινούν με μια κολακευτική για τη χώρα μας αναφορά, λέγοντας ότι το ευρωπαϊκό όργανο αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

– σημειώνουν, επίσης, ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για μεγάλες και βαθιές μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής κλπ. Εδώ, όμως προστίθεται μια διατύπωση, έως και προσβλητική για την ελληνική πλευρά, καθώς αναφέρεται η φράση «σε στενή συνεργασία με τους δανειστές», που σημαίνει ότι και πάλι οι δανειστές επιθυμούν να επιβάλουν ένα δικής τους έμπνευσης πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, όπως αυτό που επέβαλαν το 2010 και οδήγησε τη χώρα μας στη φτωχοποίηση.

– εμφανίζουν ως σημείο συμφωνίας το ότι η ελληνική πλευρά θα κάνει την πιο αποτελεσματική χρήση της τεχνικής βοήθειας που παρέχουν οι εταίροι.

Λίγο μετά τη μέση του κειμένου, όμως, αναφέρεται: …σκοπεύουμε να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας που παρέχει ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (δηλαδή το Μνημόνιο).

Πρόκειται για σαφή υπαναχώρηση από τις θέσεις που είχε αναπτύξει ο Γερούν Ντάισελμπλουμ στις τελευταίες συνομιλίες του με τον Γιάννη Βαρουφάκη.

Έτσι εξηγείται και η οργή της ελληνικής κυβέρνησης για την προσπάθεια υπονόμευσης του υπουργού Οικονομικών από τους δανειστές μας.

Ακολούθως το σχέδιο – δήλωσης αναφέρεται στο ότι «η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε την πρόθεσή της να ζητήσει εξάμηνη τεχνικη επέκταση του ισχύοντος προγράμαμτος ως ένα ενδιάμεσο βήμα».

Προφανώς, μόλις είδε αυτό το κείμενο η ελληνική αντιπροσωπεία, αντελήφθη ότι οι συζητήσεις θα αποβούν άκαρπες, όπως και έγινε.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο:

To Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που έχουν καταβάλει η Ελλάδα και οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια.

Την τελευταία εβδομάδα το Eurogroup και οι θεσμοί έχουν εμπλακεί σε έναν εντατικό διάλογο με τις νέες ελληνικές αρχές.
Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους για μία ευρύτερη και βαθύτερη μεταρρυθμιστική διαδικασία με στόχο σταθερά βελτιούμενες προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης (ενδυνάμωση της κοινωνικής δικαιοσύνης) καθώς και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθετικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα. Συγκεκριμένα οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται στην εφαρμογή των χρονιζόντων επί μακρόν μεταρρυθμίσεων για την πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα.

Ταυτόχρονα, οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν την απαρέγκλιτη δέσμευσή τους να τιμήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι όλων των πιστωτών τους. Οι ελληνικές αρχές θα κάνουν την πλέον αποτελεσματική χρήση των συνεχιζόμενων προβλέψεων της τεχνικής βοήθειας.
Συζητήσαμε τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης επί τη βάσει της συνεργασίας που είχαν οι θεσμοί με τις ελληνικές αρχές. Χαιρετίσαμε το γεγονός ότι σε μία σειρά τομέων οι ελληνικές προτεραιότητες μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή του υφιστάμενου οικονομικού προγράμματος βοήθειας.

Οι ελληνικές αρχές υπέδειξαν ότι προτίθενται να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα κυβερνητικά πλάνα. Στο πλαίσιο αυτό προτιθέμεθα να χρησιμοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπάρχουσα ενσωματωμένη ευελιξία του υπάρχοντος προγράμματος. Οι ελληνικές αρχές έδωσαν την ισχυρή υπόσχεση να απόσχουν από μονομερείς ενέργειες και να εργαστούν στενά με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους τους ιδιαίτερα στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, των ιδιωτικοποιήσεων, της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, του χρηματοπιστωτικού τομέα και του ασφαλιστικού.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν την επίτευξη των κατάλληλων πρωτογενών πλεονασμάτων και δημοσιονομικών αποτελεσμάτων ώστε να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα του χρέους, στο πλαίσιο των στόχων που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Επιπλέον, τα όποια νέα μέτρα πρέπει να είναι προϋπολογισμένα και να μην θέτουν εν κινδύνω τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Σε αυτή τη βάση, οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ζητήσουν μια τεχνική παράταση του υφιστάμενου προγράμματος κατά έξι μήνες, ως ένα ενδιάμεσο βήμα. Η περίοδος αυτή θα επιτρέψει στις ελληνικές αρχές και στο Eurogroup να εργαστούν για μια επακόλουθη συμφωνία. Συμφωνήσαμε επίσης ότι το ΔΝΤ θα στυνεχίσει να παίζει το ρόλο του και σε αυτή τη νέα συμφωνία. Το Eurogroup διάκειται θετικά στο αίτημα αυτό των ελληνικών αρχών.

Επίσης, ενημερωθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θα ήταν συνετό να επεκταθεί η περίοδος διαθεσιμότητας των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) στο μηχανισμό «μαξιλάρι» του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF) για έξι μήνες, παράλληλα με την επεκτάση του προγράμματος του EFSF. Κατόπιν του αιτήματος της Ελλάδας, το EFSF θα μπορούσε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Το Eurogroup δίνει έμφαση στο ότι αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαλαιοποίηση των τραπεζών και για το κόστος εκκαθάρισης, θα αποδεσμευτούν δε μόνον στο πλαίσιο μιας αξιολόγησης από τους θεσμούς και μετά από απόφαση του Eurogroup.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε επαρκή υποστήριξη στην Ελλάδα, μέχρι να επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές εφόσον τηρεί τις δεσμεύσεις της, στο συμφωνημένο πλαίσιο

Advertisements

Η ΕΛΛΑΔΑ δεν ξευτελίζεται…

Τις τελευταίες μέρες και ώρες υπήρξε προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών Ελλάδας και “εταίρων”με συνεχείς διαβουλεύσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης με ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους.

Το κείμενο, που θα αποτελούσε τη βάση συζήτησης στο Eurogroup, και στο οποίο η ελληνική πλευρά ήταν καταρχήν θετική, αντικαταστάθηκε με ένα τελείως διαφορετικό κείμενο που βρισκόταν σε ριζικά αντίθετη κατεύθυνση. Το κείμενο αυτό ζητούσε την παράταση του Μνημονίου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, J. Dijsselbloem, ανακοίνωσε επισήμως πως η Ελλάδα έχει προθεσμία μια εβδομάδα, έχει προθεσμία επτά ημερών, προκειμένου να αποφασίσει να καταθέσει αίτημα για παράταση του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι του μνημονίου.

ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ…

Η ΕΛΛΑΔΑ δεν ξευτελίζεται…με το να υποκύψει σε εκβιασμούς!!!

Ψηλά το κεφάλι!!!